Agenda

Planning
Word lidDoneer nu
Agenda kennisbijeenkomsten 2022
  • Handhaving van de Transportverordening
  • De jacht en het soorten-beschermingsrecht
  • The Animal Rights Debate
  • Algemene ledenvergadering

14 DEC - Webinar plezierjacht & recente ontwikkelingen

20.00 – 21.30 uur

Webinar (uitsluitend online) over relevante juridische ontwikkelingen met betrekking tot de plezierjacht.

Nog maar

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Te gaan!

30 NOV - Startbijeenkomst 'werkgroep procederen'

20.00 – […] uur

Online startbijeenkomst van de ‘werkgroep procederen’. De mogelijkheden omtrent het voeren van juridische procedures t.b.v. dieren worden tijdens deze bijeenkomst verkend. Uitsluitend toegankelijk voor leden.

Nog maar

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Te gaan!

18 JUNI - ALV en Juristenbijeenkomst

11.00 – 16.00 uur

De dag begint met de algemene ledenvergadering, gevolgd door een (optionele) lunch. De middag staat in het teken van een interessante en publiekstoegankelijke juristenbijeenkomst.

26 MRT - Themabijeenkomst: Het Dierenrechtendebat

13.00 – 16.00 Themabijeenkomst Het Dierenrechtendebat waarin onze sprekers debatteren over abolitionisme vs. welzijnsverbetering.

11 DEC - Themabijeenkomst: Als de kat van huis is… Schuilen de vogels?

13.00 – 16.30 Themabijeenkomst over de wettelijke bescherming van vogels en katten.

19 NOV - Kennismakingsbijeenkomst

19.00 – 21.00 Digitale kennismakingsbijeenkomst voor alle leden van de NVD. Alle leden ontvangen in week 46 per mail een link naar de Teams meeting.

9 JUL - Symposium: Dierenrecht in Nederland

18.30 – 21.15 Viering oprichting Nederlandse Vereniging voor Dierenrecht