Bestuur

Samenstelling NVD
Word lidDoneer nu

Janneke Vink

voorzitter

Mr. dr. Janneke Vink is mede-oprichter en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Dierenrecht. Vink promoveerde aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over de positie van dieren in de democratische rechtsstaat en in 2020 werd dat boek uitgegeven bij Palgrave Macmillan onder de titel The Open Society and Its Animals. In 2023 verscheen het boek in Nederlandse vertaling onder de titel De open samenleving en haar dieren. Vink is raadslid van de Raad voor Dierenaangelegenheden: de onafhankelijke deskundigenraad die de minister van LNV adviseert op het gebied van dierenwelzijn. Vink pionierde door een volwaardig vak Dierenrecht te ontwikkelen en te doceren aan een Nederlandse universiteit en adviseerde het Nederlandse en Belgische Parlement bij verschillende aangelegenheden over kwesties aangaande het dierenrecht.

Marco van Duijn

secretaris

Mr. Marco van Duijn is mede-oprichter van de Nederlandse Vereniging voor Dierenrecht. Van Duijn is als advocaat verbonden aan Utopie advocaten uit Den Haag dat zich inzet voor een groot aantal uiteenlopende idealistische organisaties. Zijn specialismen zijn dierenrecht, natuurbeschermingsrecht en verenigingsrecht. Van Duijn procedeert maar adviseert ook dieren- en natuurbeschermers in hun contacten met politiek en overheid. Onder het advocatenkantoor bevindt zich Grand Café Utopie dat als ontmoetingsruimte voor idealisten dient. Ook daarvan is Van Duijn initiatiefnemer.

Tim van Alten

penningmeester

Tim van Alten is penningmeester van de Nederlandse Vereniging voor Dierenrecht en werkt als interim jurist in de publieke sector. Zijn specialisme betreft bestuursrecht waarbij het accent ligt op openbaarheid van overheidsinformatie. Van Alten is voor uiteenlopende organisaties en bewegingen een vraagbaak met betrekking tot het recht. Door een uitgebreid netwerk van connecties met dierenrechtenorganisaties in binnen- en buitenland heeft Van Alten veel inzicht in de (inter)nationale status van het dierenrecht en de uitdagingen die voor ons liggen.

Lian Pleijsier

student-bestuurslid

Lian Pleijsier is algemeen bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging voor Dierenrecht en studeert rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Pleijsier is erg geïnteresseerd in het dierenrecht, en daarom vaak aanwezig bij lezingen over dierenrecht wanneer die door studieverenigingen worden georganiseerd. Omdat Pleijsier graag meer over het dierenrecht wil leren en ook andere studenten en juristen de mogelijkheid daartoe wil bieden, zet zij zich bij de Nederlandse Vereniging voor Dierenrecht in om kennis over dierenrecht te verspreiden.