Privacyverklaring

Privacybeleid
Word lidDoneer nu

Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van Nederlandse Vereniging voor Dierenrecht, gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [nummer]. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
(a) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
(b) via het contactformulier contact met ons opneemt;
(c) zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven.

1.2 Wij verzamelen daarbij afhankelijk van het doel de volgende (persoons)gegevens:
(a) naam;
(b) adresgegevens;
(c) leeftijd;
(c) studiegegevens;
(d) bankrekeningnummer;
(e) lidmaatschapsnummer;
(f) afspraken.

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
(a) beheer ledenbestand;
(b) deelname aan activiteiten van de vereniging;
(c) beantwoording vragen;
(d) versturen nieuwsbrieven.

INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met Marco van Duijn via voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Vereniging voor Dierenrecht.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

DERDEN

4.1 Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden:
4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten van de vereniging publiceren op onze website en sociale media.

BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen