Vacature

Bestuurslid NVD
Download vacature

Vacature bestuurslid (2x) en een student-bestuurslid (1x) (onbezoldigd)

Sluitingsdatum: 10 mei 2024

De Nederlandse Vereniging voor Dierenrecht (NVD) is een samenwerkingsverband van juristen die zich interesseren voor het dierenrecht. Initiatiefnemers tot het oprichten van de vereniging zijn jurist en rechtsfilosofe Janneke Vink en in dierenrecht gespecialiseerde advocaat Marco van Duijn.

Het doel van de vereniging is:

 • het bevorderen, stimuleren, samenbrengen, ontwikkelen en verspreiden van de algemene en wetenschappelijke kennis van het dierenrecht en de dierenrechtsfilosofie;
 • het verenigen van academici, praktijkbeoefenaars, studenten en andere juristen die zich interesseren voor het dierenrecht;
 • het bevorderen van de rechtspositie van niet-menselijke dieren en het met juridische instrumenten beschermen van niet-menselijke dieren;
 • alle andere activiteiten die met het bovenstaande verband houden.

 

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • het houden van kennisbevorderende bijeenkomsten voor leden;
 • het houden van kennisbevorderende publieke bijeenkomsten voor (leden en) niet-leden die zich interesseren voor het dierenrecht;
 • het ter beschikking stellen en verspreiden van kennis over het dierenrecht via verscheidene kanalen;
 • het stimuleren van en investeren in de ontwikkeling van de kennis over het dierenrecht;
 • het inzetten van juridische instrumenten om niet-menselijke dieren in al dan niet concrete situaties te beschermen.

De vereniging heeft een bestuur van tenminste één praktijkbeoefenaar, één academicus en één student rechten of iemand die ten hoogste een jaar voor de benoeming is afgestudeerd.

In het bestuur is momenteel plaats voor drie nieuwe bestuursleden waaronder een student-bestuurslid. Een bestuurslid dient jurist te zijn. Een student-bestuurslid dient rechten te studeren of de studie minder dan een jaar geleden te hebben afgerond.

 

Het bestuurslid:

 • heeft affiniteit met het dierenrecht;
 • heeft de intentie om zich in het dierenrecht te verdiepen;
 • is gemiddeld twee uur per week beschikbaar voor de vereniging (tijdsbesteding in overleg);
 • is een teamspeler die past in een collegiaal bestuur;
 • is een creatieve denker die graag de uitdaging aangaat deze nieuwe vereniging mede vorm te geven.

De Nederlandse Vereniging voor Dierenrecht bestaat nu ongeveer 3 jaar. Het afgelopen jaar vonden door omstandigheden geen activiteiten plaats. We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden die het leuk vinden om bijeenkomsten over het dierenrecht te helpen organiseren. Niet is vereist dat het bestuurslid een dierenrecht expert is. Aangezien het huidige student-bestuurslid gaat stoppen, zijn wij ook op zoek naar een nieuwe student die graag deel uit wil maken ons bestuur. Het student-bestuurslid voert enkele het bestuur ondersteunende taken uit, zoals het bijhouden van notulen tijdens de bestuursvergaderingen, en het bijhouden van een actielijst. Daarnaast helpt het student-bestuurslid met het organiseren van bijeenkomsten (door bijvoorbeeld het uitnodigen van sprekers, het rondsturen van uitnodigingen etc.) en het samenstellen en versturen van een nieuwsbrief.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan uiterlijk 10 mei 2024 een korte motivatiebrief met cv naar het e-mailadres t.a.v. Janneke Vink en Marco van Duijn.

Vragen over deze vacature kunnen worden gericht aan .